Лабораторія ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Client 1

Лабораторія
ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Image
Послуга Вид Ціна
Протромбін по Квіку Досл. гемостазу 10
Забір крові одноразовими системами Забір крові 40
Етанолова проба Досл. гемостазу 50
В-нафтолова проба Досл. гемостазу 50
Гематокрит Досл. гемостазу 50
СРБ (С-реактивний білок) Ревмопроби 50
РФ (ревматоїдний фактор) Ревмопроби 50
Титр О-АСЛ (титр О-антистрептолізина) Ревмопроби 50
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін) Дослідження крові 50
формула крові Дослідження крові 50
ШОЕ за Панченком Дослідження крові 50
лейкоцити Дослідження крові 50
еритроцити Дослідження крові 50
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити, гематокрит) Дослідження крові 60
час кровотечі за Дюке Дослідження крові 60
Аналіз сечі за Нечипоренком Дослідження сечі 60
ацетон в сечі Дослідження сечі 60
Тромбіновий час Досл. гемостазу 65
Фібриноген Досл. гемостазу 65
АЧТЧ (активований частково тромбопластиновий час) Досл. гемостазу 70
Калій Електрол. сиров. крові 70
Натрій Електрол. сиров. крові 70
Хлориди Електрол. сиров. крові 70
магній Електрол. сиров. крові 70
кальцій загальний Електрол. сиров. крові 70
кальцій іонізований Електрол. сиров. крові 70
Фосфор неорганічний Електрол. сиров. крові 70
Залізо Електрол. сиров. крові 70
Калій сечі Електрол. сечі 70
натрій сечі Електрол. сечі 70
хлориди сечі Електрол. сечі 70
магній сечі Електрол. сечі 70
кальцій загальний сечі Електрол. сечі 70
фосфор неорганічний сечі Електрол. сечі 70
АСТ (аспартатамінотрансфераза) Ферменти 70
АЛТ (аланінамінотрансфераза) Ферменти 70
ЛФ (лужна фосфатаза) Ферменти 70
Загальний білірубін Пігменти 70
Прямий білірубін Пігменти 70
Непрямий білірубін Пігменти 70
Гемоглобін Пігменти 70
Загальний білок Білки 70
Альбумін Білки 70
Добова втрата білка (в сечі) Білки 70
Креатинін Субстати сиров. крові 70
Сечовина Субстати сиров. крові 70
Креатинін сечі (добової) Субстати сечі 70
Сечовина сечі (добової) Субстати сечі 70
глюкоза крові Вуглеводи 70
глюкоза сечі Вуглеводи 70
Загальний холестерин Ліпіди 70
Тригліцериди Ліпіди 70
Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) Ліпіди 70
залізо Діагн. анемії 70
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін) Дослідження крові 70
Тромбоцити в мазку крові Дослідження крові 70
гемоглобін Дослідження крові 70
глюкоза в сечі Дослідження сечі 70
Добова втрата білка (в сечі) Дослідження сечі 70
Кальцій загальний Досл. паращитоп. зал. 70
Кальцій іонізований Досл. паращитоп. зал. 70
Фосфор неорганічний Досл. паращитоп. зал. 70
Глюкоза крові Моніторинг глікем. стат. 70
Сечова кислота Субстати сиров. крові 80
Аналіз сечі по Зимницькому Дослідження сечі 85
ПЧ (протромбіновий час), ПІ (протромбіновий індекс), МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) Досл. гемостазу 90
ГГТ (гамагутамілтрансфераза) Ферменти 90
ЛДГ (Сінево) Ферменти 90
Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) Дослідження сечі 90
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 90
Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) Ліпіди 100
Діагностика сифілісу(виявлення антитіл до антигенів сифілісу) (якісно) Швидкі тести 100
Діагностика гепатиту С anti-HCV ( визначення сумарних антитіл до вірусу гепатитуС) (якісно) Швидкі тести 100
Діагностика гепатитуВ HBsAg (визначення поверхневого антигену гепатитуВ) (якісно) Швидкі тести 100
Виявлення антигену стрептококу А в мазках з горла Швидкі тести 100
РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) Досл. гемостазу 110
Ліпаза(СІНЕВО) Ліпіди 110
Серомукоїд Ревмопроби 110
ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» Дослідження крові 110
Загальний аналіз крові(на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів без гістограм) Дослідження крові 110
Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г) Білки 130
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»(лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН , мікроскопія осаду , фізичні властивості) Дослідження сечі 130
ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина) Субстати сиров. крові 140
СРБ кількісно Ревмопроби 150
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ) Ревмопроби 150
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу(СІНЕВО) Дослідження крові 150
Протеїн С Досл. гемостазу 160
Трансферин (СІНЕВО) Діагн. анемії 160
Назоцитограма(СІНЕВО) Цитологічні досл. 160
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів,формула крові ,ШОЕ , тромбоцити в мазку ) Дослідження крові 170
L-амілаза (альфа амілаза) Ферменти 180
Тест на толерантність до глюкози (3-разовий) Вуглеводи 180
Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Цитологічні досл. 180
Цитоморфологічне дослідження Аспірат з порожнини матки Цитологічні досл. 180
Відбиток ВМС Цитологічні досл. 180
Мікроскопія секрету простати Цитологічні досл. 180
Мікроскопія урогенітального мазка (чол.) Цитологічні досл. 180
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (жін.) Цитологічні досл. 180
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (чол.) Цитологічні досл. 180
Визначення тропоніну 1 (якісно) Швидкі тести 180
Діагностика грипу А,В Швидкі тести 180
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) Онкологічні маркери 180
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) Онкологічні маркери 180
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 180
Тест на толерантність до глюкози (3-разовий) Моніторинг глікем. стат. 180
Естрадіол(СІНЕВО) Репродукт. панель 190
Естріол вільний пренатальний(СІНЕВО) Пренатальний скрин. 190
Цитомегаловірус, IgG TORCH інфекції 190
Цитомегаловірус, IgM TORCH інфекції 190
ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) Пігменти 200
Інсулін(СІНЕВО) Вуглеводи 200
З'єднуючий пептид (С-пептид) (СІНЕВО) Вуглеводи 200
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (AT ПO) (СІНЕВО) Досл. щитопод. зал. 200
Прогестерон СІНЕВО Репродукт. панель 200
Пролактин Репродукт. панель 200
Тестотерон (Сінево) Репродукт. панель 200
Фолікулостимулюючий гормон(ФСГ) (СІНЕВО) Репродукт. панель 200
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) (СІНЕВО) Репродукт. панель 200
Прогестерон (17а-ОН) (СІНЕВО) ГГН гормони 200
Інсулін(СІНЕВО) Моніторинг глікем. стат. 200
З'єднуючий пептид (С-пептид) (СІНЕВО) Моніторинг глікем. стат. 200
Імуноглобулін E (ІgE) Скринінг гумор. імун. 200
Гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab) Гепатити 200
Вірус простого герпесу 1/2, IgM(СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Червоничка, IgG(СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Червоничка, IgM(СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Токсоплазма, IgG(СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Токсоплазма, IgM(СІНЕВО) TORCH інфекції 200
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgG(СІНЕВО) Вірус Епшт. Барра 200
Ureaplasma species (parvum+urealyticum ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 200
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози Цитологічні досл. 200
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген ,EBNA) IgG(СІНЕВО) Вірус Епшт. Барра 200
Вірус Епштейна-Барр(ранні антигени ,ЕA) IgG(СІНЕВО) Вірус Епшт. Барра 200
Ureaplasma species (parvum+urealyticum ПЛР (сеча, кільк. визн.)(СІНЕВО Уроген. інфекції 200
Антитромбін Досл. гемостазу 210
Гормон Т3 (трийодтиронін) Досл. щитопод. зал. 210
Гормон Т3 вільний (трийодтиронін) Досл. щитопод. зал. 210
Гормон Т4 (тироксин) Досл. щитопод. зал. 210
Гормон Т4 вільний(тироксин) Досл. щитопод. зал. 210
Паратгормон (Сінево) Досл. паращитоп. зал. 210
Лютеїнізуючий гормон(ЛГ) (СІНЕВО) Репродукт. панель 210
В-ЛХГ (в-людський хоріонічний гонадотропін)пренатальний (СІНЕВО) Пренатальний скрин. 210
Онкомаркер яєчників (СА 125) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 210
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgM(СІНЕВО) Вірус Епшт. Барра 210
Гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab) (кількісно) Гепатити 215
Глікований гемоглобін (HbA1c) Вуглеводи 220
Ціанокобаламін (вітамін B12) (СІНЕВО) Вітаміни 220
Фолієва кислота (СІНЕВО) Діагн. анемії 220
Ціанокобаламін (вітамін B12) (СІНЕВО) Діагн. анемії 220
ТГ (тиреоглобулін) Досл. щитопод. зал. 220
АТ до ТГ (антитіла до тиреоглобуліну) Досл. щитопод. зал. 220
ТТГ (тиреотропний гормон) Досл. щитопод. зал. 220
Асоційований з вагітністю білок-А плазми пренатальний (РАРР-А) (СІНЕВО) Пренатальний скрин. 220
Альфа фетопротеїн( AFP) пренатальний(СІНЕВО) Пренатальний скрин. 220
В-людський хоріонічний гонадотропін вільний пренатальний(В-ЛХГ вільний) (СІНЕВО0) Пренатальний скрин. 220
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕА-с) (СІНЕВО) ГГН гормони 220
Альфа фетопротеїн (АФП) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 220
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 220
Глікований гемоглобін (HbA1c) Моніторинг глікем. стат. 220
Виявлення антигену р24та/або антитіл до ВІЛ Інші інфекції 220
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 220
Mycoplasma hominis, антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 220
Mycoplasma hominis, антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 220
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 220
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 220
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ Глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» Пакети досл. 220
Mycoplasma genitalium ПЛР (сеча, якісне визн. (СІНЕВО) Уроген. інфекції 220
Раково-ембріональний антиген (РЕА) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 230
Вірус Varicella Zoster (VZV)3 типу,IgG(СІНЕВО) TORCH інфекції 230
Вірус Varicella Zoster (VZV) 3 типу, IgM(СІНЕВО) TORCH інфекції 230
Феритин (СІНЕВО) Діагн. анемії 240
Тестостерон вільний Сінево Репродукт. панель 240
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 240
Гепатит B ядерний антитіла HBcorAg, IgM (СІНЕВО) Гепатити 240
Helicobacter pylori ( білок CagA) антитіла сумарні(СІНЕВО) Інші інфекції 240
Вірус простого герпесу 1/2, IgА (СІНЕВО) TORCH інфекції 240
Mycoplasma genitalium ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 240
Гепатит B оболонковий антиген(HBе Ag) Гепатити 250
ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ,фібриноген,гематокрит) Досл. гемостазу 260
ПАКЕТ «Ліпідограма» (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності ( Х-ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА) Ліпіди 260
ПАКЕТ «Ревмопроби 1» (СРБ, РФ, Титр О-АСЛ, серомукоїд) Ревмопроби 260
Borrelia burgdorferi IgG(СІНЕВО) Інші інфекції 260
Borrelia burgdorferi IgM(СІНЕВО) Інші інфекції 260
Chlamydia trachomatis ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) Уроген. інфекції 260
ПЛР, ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 260
ПЛР, ВПЛ 6, 11 ( у/г зішкріб якісне визначення)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 260
Chlamydia trachomatis ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) Уроген. інфекції 260
Індекс НОМА (СІНЕВО) Вуглеводи 270
Кортизол СІНЕВО ГГН гормони 270
Індекс НОМА (СІНЕВО) Моніторинг глікем. стат. 270
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Уроген. інфекції 270
ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Електрол. сиров. крові 280
ПАКЕТ «Електрол. сечі» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Електрол. сечі 280
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ ) Ферменти 280
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі Субстати сечі 280
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) TORCH інфекції 280
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (у/г зіскоб, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (сеча, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, якісне визн.)(СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Echinococcus granulosus, антитіла IgG Паразит. інфекції 280
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
HBeAg, антитіла сумарні (СІНЕВО) Гепатити 290
ПАКЕТ «Швидкі тести» (діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) Швидкі тести 300
Кальцитонін Досл. щитопод. зал. 300
Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag) Гепатити 300
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (кров, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (у/г зіскоб, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №2» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла ,нітрити, білірубін, уробілін,білок,глюкоза,питома вага,реакція на кров, реакція рН)+мікроскопія осаду+фізичні властивості) Гемоглобін Пакети досл. 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №6» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіл Пакети досл. 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №7» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла Пакети досл. 300
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №8» 0765 ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес - аналізаторі+» лейкоцити, кетонов Пакети досл. 300
Вірус Епштейна-Барр ПЛР (кров, кільк. визн.)(СІНЕВО) Вірус Епшт. Барра 300
Гепатит C антитіла (кількісно) Гепатити 310
Вітамін Д 25-(ОН) Вітаміни 320
Вітамін Д 25 - (ОН) Досл. паращитоп. зал. 320
Helicobacter pylori антиген у калі (якісне визначення) (СІНЕВО) Інші інфекції 320
Пакет №193 (Cпіввідношення ЛГ/ФСГ) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) Репродукт. панель 330
Альдостерон (Сінево) ГГН гормони 330
Сифіліс антитіла сумарні (аnti-Treponema pallidum) (кількісно) Інші інфекції 330
ПАКЕТ №15 «індекс вільного тестостерону» (тестостерон, СЗГ, ІВТ) (СІНЕВО) Репродукт. панель 340
Вірус Varicella Zoster (VZV) 3 типу, IgA(СІНЕВО) TORCH інфекції 340
ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) Субстати сиров. крові 350
ПАКЕТ «Ревмопроби 2» (СРБ кількісно, РФ, Титр О-АСЛ, серомукоїд) Ревмопроби 350
Еритропоетин(СІНЕВО) Діагн. анемії 350
А/Т до ТПО (антитіла до тиреопероксидази) Досл. щитопод. зал. 350
Дигідротестостерон – (СІНЕВО) Репродукт. панель 350
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 350
Антитіла IgG на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Інші інфекції 350
Антитіла IgM на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Інші інфекції 350
Бакпосів сечі + антибіотикограма - (СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) + антибіотикограма(СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів сперми + антибіотикограма - (СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики - (СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів секрету простати + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) +антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів з зіву + антибіотикограма(СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма(СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів із зубо-ясенного каналу (за виключенням анаеробів) + антибіотикограма(СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
Бакпосів із закритих порожнин+А/Б(СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 350
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Біохімічні досл. 360
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан) : pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Гази крові 360
ПАКЕТ«ЧОЛОВІЧА ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ 2»(ПСА вільний,ПСА загальний Онкологічні маркери 360
Тропонін-І (кількісно) Кардіологічні маркери 370
СА-242 (Сінево) Онкологічні маркери 370
А/Т до ТТГ (антитіла до рецепторів тиреотропного гормону) Досл. щитопод. зал. 380
NT-proBNP (N- термінальний промозговий натрійуретичний пептид) (кількісно) Кардіологічні маркери 380
Гомоцистеїн(СІНЕВО) Кардіологічні маркери 380
Helicobacter pylori, антитіла IgG Інші інфекції 380
Бакпосів калу на дисбактеріоз(СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 380
Д-димер (кількісно) Досл. гемостазу 390
ПАКЕТ «Коагулограма  розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ,тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, В - етанолова проба, нафтолова проба) Досл. гемостазу 390
Антиген плоско клітинної карциноми (SCC) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 390
Д-димер (кількісно) Кардіологічні маркери 390
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 390
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG Ревмопроби 400
Дослідження пунктату (фізичні властивості, білок, р-я Рівальта, мікроскопія мазка пофарбованого за Цілем-Нільсоном, мікроскопія мазка пофарбованого за Романовським) Цитологічні досл. 400
Пакет «Скринінг 1 триместру» (10 т.в.± 0 дн.-13 т.в.±6 дн.)(РАРР-А,В-ЛХГ вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA(СІНЕВО) Пренатальний скрин. 400
Антирезусні антитіла (СІНЕВО) Дослідження крові 420
ПАП-тест на основі рідинної цитології -(СІНЕВО) Цитологічні досл. 440
ПЛР Гепатит C (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 440
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) (СІНЕВО) Репродукт. панель 450
Пакет « Скринінг 2триместру» (14 т.в.±0 дн. - 21 т.в.±6 дн.)(АФП,В-ЛХГ, естріол вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA(СІНЕВО) Пренатальний скрин. 450
Пакет №190 (ПЛР. Генетика. Фолатний цикл) (ПЛР. Фолатний цикл. MTR (MTR: 2756); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 1298 ; ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 677; ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (MTRR: 66)) -(СІНЕВО) Генетичні досл. 450
Аналіз ліквору(хлориди,глюкоза,білок,фізичні властивості,рН,питома густина,цитоз) Цитологічні досл. 450
ПАКЕТ «Гепатит В -1» (HBs Ag, HBс Ab) Гепатити 490
ПАКЕТ «Електрол. сечі-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний) Електрол. сечі 500
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS)) Цитологічні досл. 500
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG Ревмопроби 540
ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) Електрол. сиров. крові 580
Пакет №153 (16 генотипів ПЛР.ВПЛ - ) (ПЛР. ВПЛ ВКР 16 ,18 ,31 ,33 ,35 ,39 ,45 ,51,52,56,58,59,66,68(генотипування, кількісне визначення);ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) (СІНЕВО) Уроген. інфекції 580
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ ПАКЕТ«Ниркові проби», глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» Пакети досл. 580
ПАКЕТ 7.3 «діагностика раку яєчника» (СА 125),НЕ4,індекс РОМА%(СІНЕВО) Онкологічні маркери 600
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №5» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген, гематокрит) ПАКЕТ «Загальни Пакети досл. 600
Пакет «ТИРЕОЇДНИЙ-2» (Т3, Т4, ТТГ)) Досл. щитопод. зал. 630
Пакет № 133. "Гіперандрогенні порушення" ((Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);17-α-оксипрогестерон (17-OHP);Індекс вільного андрогену (тестостерон Репродукт. панель 660
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS))+ Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Цитологічні досл. 660
Пакет №169 (PRISCA I триместру та ризик еклампсії) (PAPP-A (пренатальний розрахунок); β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA); Плацентарний фактор росту (PLGF)) - (СІНЕВО) Пренатальний скрин. 670
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла Пакети досл. 695
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) (СІНЕВО) Вуглеводи 700
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) (СІНЕВО) Моніторинг глікем. стат. 700
Профіль гангліозидний, антитіла IgG (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, БлотАналіз) Аутоімун. досл. 700
Пакет №129 (Цервікальний скринінг) (ПАП-тест на основі рідинної цитології; ПЛР. ВПЛ ВКР 14 генотипів (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 кількісне визначення СS)) (СІНЕВО) Цитологічні досл. 720
Пакет № 4.16. "Контроль анемії" (Залізо сироваткове;Ціанокобаламін (вітамін B12);Трансферин;Феритин;Фолієва кислота (сироватка)) (СІНЕВО) Діагн. анемії 730
Пакет №20 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення) (ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Уроген. інфекції 730
Пакет№ 364. "Целіакія" (3 показники) new-(СІНЕВО) Аутоімун. досл. 740
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ – ХІРУРГІЧНИЙ ПАКЕТ «Коагулограма розширена», ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст», Глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» Пакети досл. 750
Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 760
Пакет ТИРЕОЇДНИЙ-1 (А/т до ТПО, Т4, ТТГ) Досл. щитопод. зал. 770
Прокальцитонін Біомаркер бактеріол. інф. 780
Антиген SARS CoV-2(COVID-2019)(якісне визначення Метод ІФЛА) Інші інфекції 840
ПМФ. Трансуретральна резекція простати (СІНЕВО) Патоморфол. досл. 840
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 880
ПАКЕТ «Інфекції 1» ( HBs Ag , гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні) Гепатити 890
Панкреатична еластаза (сироватка)(СІНЕВО) Ферменти 920
ПАКЕТ« Чоловіча онкологічна панель» (ПСА загальний, АФП, РЕА, СА 19-9, СА72-4) (СІНЕВО Онкологічні маркери 970
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО) Досл. щитопод. зал. 980
Пакет«Гепатит В» HBе Ag, HBс Ab,HBs Ab, HBs Ag) Гепатити 980
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПАКЕТ «Печінкові проби»(загальний білірубін , прямий білірубін, АСТ, АЛТ) L-амілаз,ЛФ,Глюкоза ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів , формула крові,ШОЕ, тромбоцити в мазк Пакети досл. 1000
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПАКЕТ « Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ , ПІ, МНВ,фібриноген,гематокрит) ПАКЕТ «ЛІПІДОГРАМА»,Глюкоза Глікозильований гемоглобін,магній ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 Пакети досл. 1000
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ КІСТОК ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ,РФ,Титр О-АСЛ) , серомукоїд ,кальцій загальний ,кальцій іонізований,Фосфор ,сечова кислота , загальний білок, ЛФ, ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 па Пакети досл. 1000
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4» ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетонові тіла Пакети досл. 1000
ПАКЕТ(у/г зішкріб, якісне визначення) ПЛР(Цитомегаловірус ,вірус герпесу 1 / 2 типів), Chlamydia trachomatis ,Ureaplasma speсies (parvum + urealyticum) -(СІНЕВО) Уроген. інфекції 1020
Пакет №136 (Тромбофілія) (Гомоцистеїн;Кардіоліпін, антитіла IgG;Вовчаковий антикоагулянт;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Скрин. антифосфоліп. синд. 1030
ПЛР Гепатит C ПЛР (кров, Abbott, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 1050
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ ПРОСТИЙ Загальний білок ,калій, натрій , хлор, кальцій іонізований ,креатинін, сечовина ,Аст , Алт ,загальний білірубін, прямий біліруб, загальний холестерин, глюкоза , L-амілаза Пакети досл. 1100
Пакет №150 (ПЛР. Діагностика урогенітальних інфекцій по сечі) (ПЛР. Mycoplasma genitalium (сеча, якісне визначення); ПЛР. Chlamydia trachomatis (сеча, якісне визначення); ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (сеча, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginali Уроген. інфекції 1120
Профіль гангліозидний, антитіла IgG/IgM (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b), БлотАналіз Аутоімун. досл. 1120
Маркери проліферації р16 та Кі-67(СІНЕВО) Цитологічні досл. 1150
Пакет «Інфекції» HBs Ag , HBс Ab ,гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні Гепатити 1160
Пакет №43 (Антифосфоліпідний синдром 1) (Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Скрин. антифосфоліп. синд. 1230
Пакет «Інфекційні гепатити» гепатит C антитіла, HBе Ag, HBс Ab, HBs Ab, HBs Ag Гепатити 1280
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ НИРОК ПАКЕТ «Печінкові проби»(загальний білірубін , прямий білірубін, АСТ, АЛТ) ПАКЕТ «ниркові проби-розширені» (заг.білок альбумін ,А/Г , сечова кислота,креатинін, сечовина), залізо ПАКЕТ «Електроліти» (калій ,натрій , хл Пакети досл. 1300
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ -3» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) Досл. щитопод. зал. 1360
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) на аналізаторі + антимікотики з МІК - (СІНЕВО) Бактеріолог. досл. 1400
Протеїн S(СІНЕВО) Досл. гемостазу 1420
Пакет № 191.3 "ПЛР. Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування" ((ПЛР. Тромбофілія. Ген F2-протромбін ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F5 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген ITGB3-β-інтегрин ;ПЛР. Тромбофілія. Ген Серпін1 (PAI-1)) new-(СІНЕВО) Генетичні досл. 1440
Пакет №38 (Урогенітальне здоров'я: ПЛР, у/г зішкріб) (ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma spe Уроген. інфекції 1520
Пакет№ 4.4.4. "Антитіла до гельмінтів" ((Giardia (лямблії), антитіла сумарні;Ascaris lumbricoides, антитіла IgG;Toxocara canis, антитіла IgG;Echinococcus granulosus, антитіла IgG;Trichinella spiralis, антитіла IgG;Opisthorchis felineus, антитіла IgG;Opist Паразит. інфекції 1560
Пакет №191 (ПЛР. Генетика. Тромбофілія) (ПЛР. Тромбофілія. Ген F2-протромбін ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F5 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F7 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген F13A1 ;ПЛР. Тромбофілія. Ген FGB-Фібриноген;ПЛР. Тромбофілія. Ген GP1BA;ПЛР. Тромбофілія. Ген ITGB3-β-і Генетичні досл. 1600
Пакет №151 (Цервікальний скринінг з р16 та Кі-67) (ПАП-тест на основі рідинної цитології;Маркери проліферації р16 та Кі-67;ПЛР. ВПЛ ВКР (кількісне визначення CS)) ( СІНЕВО) Цитологічні досл. 1660
ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма » ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені», ПАКЕТ«Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма»,глюкоза, ПАКЕТ«Електроліти», Магній ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+», ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5 » Пакети досл. 1700
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1»ПАКЕТ « Загальний аналіз крові-5 »( на гематологічному аналізаторі,20 параметрів з гістограмами+ формула крові+ШОЕ+ тромбоцити в мазку крові) ГЛЮКОЗА ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»( лейкоцити,кетоно Пакети досл. 1700
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ-4» (Т3,Т3 вільний, Т4, Т4вільний,ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т р ТТГ) Досл. щитопод. зал. 1790
ПАКЕТ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма розширена», ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст», ПАКЕТ «Ниркові проби», загальний білок,загальний білірубін,глюкоза, Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag)(кількісно) Гепатит C сумарні антитіла (кількісно) Сиф Пакети досл. 1900
Пакет №38.1 (Урогенітальне здоров'я 2: ПЛР, у/г зішкріб) (ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma Уроген. інфекції 1940
Квантіфероновий тест(туберкульоз)(СІНЕВО) Інші інфекції 1940
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ «електроліти-розширені» (калій, натрій , хлор, магній, кальцій іонізований , кальцій загальний,фосфор неорг., залізо) ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені»( загальний білок , альбумін , А/Г , сечова кислота , креатинін, сечо Пакети досл. 2100
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма », ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст», ПАКЕТ «Ниркові проби», ПАКЕТ «Печінкові проби», заг. білок, глюкоза, Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag)(кількісно) Гепатит C сумарні антитіла (кількісно) Си Пакети досл. 2200
ПАКЕТ ЗДОРОВ’Я 0714 ПАКЕТ електроліти-розширені калій, натрій , хлор, магній, кальцій іонізований , кальцій загальний,фосфор неорг., залізо ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені» (загальний білок , альбумін , А/Г , сечова кислота , креатинін, сечовина),ПАКЕТ«П Пакети досл. 2400
Каріотипування (кров, GTG-метод) - (СІНЕВО) Каріотипування 2400
ПАКЕТ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ПАКЕТ«Коагулограма розширена» ПАКЕТ «Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма», ПАКЕТ «Ревмопроби» Гепатит B поверхневий антиген (HBs Ag) (кількісно) Гепатит C сумарні антитіла (кількісно) Сифіліс (кількісно) ПАКЕТ «Загальний аналіз кров Пакети досл. 2450
ФіброТест (а-2-макроглобулін (неінвазивна діагностика) Гаптоглобін (неінвазивна діагностика) Аполіпопротеїн АП-1(неінвазивна діагностика)Білірубін загальний (неінвазивна діагностика) у-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика) Аланінамінотрансфераза ( Пігменти 2535
ПАКЕТ КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ ПАКЕТ «Коагулограма », ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» Загальний білок ПАКЕТ «Ниркові проби», ПАКЕТ «Печінкові проби» ПАКЕТ «Ліпідограма»,глюкоза, К, Магній,натрій Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag)(кількісно) Гепати Пакети досл. 2800
ПАКЕТ ЗДОРОВА РОДИНА 0715 ПАКЕТ електроліти-розширені калій, натрій , хлор, магній, кальцій іонізований , кальцій загальний,фосфор неорг., залізо ПАКЕТ «Ниркові проби-розширені»( загальний білок , альбумін,А/Г,сечова кислота,креатинін, сечовина) ПАКЕТ«П Пакети досл. 3100
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., гістологія, GTG- та FISH-методи) - (СІНЕВО) Каріотипування 7600

Записуйтесь на прийом в нашу клініку самостійно!