Лабораторія ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Client 1

Лабораторія
ціни

Вартість послуг
лабораторних аналізів

Image
Послуга Вид Ціна
Протромбін по Квіку Коагулограма 30
Забір крові одноразовими системами Забір крові 60
Етанолова проба Коагулограма 70
В-нафтолова проба Коагулограма 70
Гематокрит Коагулограма 70
Формула крові Загальний аналіз крові 70
ШОЕ за Панченком Загальний аналіз крові 70
Лейкоцити Загальний аналіз крові 70
Еритроцити Загальний аналіз крові 70
СРБ (С-реактивний білок) Ревмопроби 80
РФ (ревматоїдний фактор) Ревмопроби 80
Титр О-АСЛ (титр О-антистрептолізина) Ревмопроби 80
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін) Загальний аналіз крові 80
Аналіз сечі за Нечипоренком Загальний аналіз сечі 80
Ацетон в сечі Загальний аналіз сечі 80
Хлориди сечі Електроліти 90
Непрямий білірубін Печінкові проби 90
Гемоглобін Загальний аналіз крові 90
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити, гематокрит) Загальний аналіз крові 90
Тромбоцити в мазку крові Загальний аналіз крові 90
Час кровотечі за Дюке Загальний аналіз крові 90
Тромбіновий час Коагулограма 100
АЧТЧ (активований частково тромбопластиновий час) Коагулограма 100
Фібриноген Коагулограма 100
Калій крові Електроліти 100
Натрій крові Електроліти 100
Хлориди крові Електроліти 100
Магній крові Електроліти 100
Кальцій загальний крові Електроліти 100
Кальцій іонізований крові Електроліти 100
Фосфор неорганічний крові Електроліти 100
Залізо крові Електроліти 100
Калій сечі Електроліти 100
Натрій сечі Електроліти 100
Магній сечі Електроліти 100
Кальцій загальний сечі Електроліти 100
Фосфор неорганічний сечі Електроліти 100
АСТ (аспартатамінотрансфераза) Печінкові проби 100
АЛТ (аланінамінотрансфераза) Печінкові проби 100
ЛФ (лужна фосфатаза) Печінкові проби 100
Загальний білірубін Печінкові проби 100
Прямий білірубін Печінкові проби 100
Загальний білок Білки 100
Альбумін Білки 100
Добова втрата білка (в сечі) Білки 100
Креатинін крові Ниркові проби 100
Сечовина крові Ниркові проби 100
Сечова кислота крові Ниркові проби 100
Креатинін сечі (добової) Ниркові проби 100
Сечовина сечі (добової) Ниркові проби 100
Глюкоза натще (плазма венозної кров) Вуглеводи 100
Глюкоза сечі Вуглеводи 100
Загальний холестерин Ліпіди 100
Тригліцериди Ліпіди 100
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (Х-ЛПВЩ) Ліпіди 100
Залізо крові Анемії 100
Глюкоза в сечі Загальний аналіз сечі 100
Добова втрата білка (в сечі) Загальний аналіз сечі 100
Кальцій загальний крові Паращитоподібна залоза 100
Кальцій іонізований крові Паращитоподібна залоза 100
Фосфор неорганічний крові Паращитоподібна залоза 100
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін) Загальний аналіз крові 110
Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) Загальний аналіз сечі 110
Аналіз сечі по Зимницькому Загальний аналіз сечі 110
ГГТ (гамагутамілтрансфераза) Печінкові проби 120
Загальний аналіз крові(на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів без гістограм) Загальний аналіз крові 120
Серомукоїд Ревмопроби 130
ЛДГ (СІНЕВО) Печінкові проби 140
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 140
ПЧ (протромбіновий час), ПІ (протромбіновий індекс), МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) Коагулограма 150
Ліпаза (СІНЕВО) Ліпіди 150
Діагностика сифілісу(виявлення антитіл до антигенів сифілісу) (якісно) Швидкі тести 150
Діагностика гепатиту С anti-HCV ( визначення сумарних антитіл до вірусу гепатитуС) (якісно) Швидкі тести 150
Діагностика гепатитуВ HBsAg (визначення поверхневого антигену гепатитуВ) (якісно) Швидкі тести 150
Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г) Білки 160
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»(лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН , мікроскопія осаду , фізичні властивості) Загальний аналіз сечі 170
ПАКЕТ «Ниркові проби крові» (креатинін, сечовина) Ниркові проби 180
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів,формула крові ,ШОЕ , тромбоцити в мазку ) Загальний аналіз крові 190
РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) Коагулограма 200
Альфа амілаза(L-амілаза) Печінкові проби 200
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ (С-реактивний білок), РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина) Ревмопроби 200
ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» Загальний аналіз крові 200
Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Цитологія 200
Цитоморфологічне дослідження Аспірат з порожнини матки Цитологія 200
Відбиток ВМС Цитологія 200
Мікроскопія секрету простати Цитологія 200
Мікроскопія урогенітального мазка (чол.) Цитологія 200
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (жін.) Цитологія 200
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (чол.) Цитологія 200
Визначення тропоніну 1 (якісно) Швидкі тести 200
Діагностика грипу А,В Швидкі тести 200
Альфа-амілаза (Діастаза )в порційній сечі Печінкові проби 200
Швидкий тест на визначення антигена COVID-19 Коронавірус 200
Глюкозо-толерантний тест (2-разовий) Вуглеводи 200
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу(СІНЕВО) Загальний аналіз крові 210
Назоцитограма(СІНЕВО) Цитологія 210
ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) Печінкові проби 220
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Х-ЛПНЩ) Ліпіди 220
СРБ (С-реактивний білок) кількісно Ревмопроби 220
Трансферин (СІНЕВО) Анемії 220
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози Цитологія 220
Естріол вільний (E3) с 14 нед.+ 0 дн. до 40 нед. (СІНЕВО) Дородовий скринінг 230
Естрадіол (СІНЕВО) Статеві гормони 240
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) Онкологічні маркери 240
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) Онкологічні маркери 240
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 240
Імуноглобулін E (ІgE) Маркер алергії 240
Гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab) Гепатити 240
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ (Глюкоза ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 240
Антитіла IgG доспайкового білка S-RBDна коронавірус SARS CoV-2 Коронавірус 240
Протеїн С Коагулограма 250
Інсулін (СІНЕВО) Вуглеводи 250
Виявлення антигену стрептококу А в мазках з горла Швидкі тести 250
Гормон Т3 (трийодтиронін) Щитоподібна залоза 250
Гормон Т3 вільний (трийодтиронін вільний) Щитоподібна залоза 250
Гормон Т4 (тироксин) Щитоподібна залоза 250
Гормон Т4 вільний (тироксин) Щитоподібна залоза 250
Прогестерон (СІНЕВО) Статеві гормони 250
Тестотерон (СІНЕВО) Статеві гормони 250
Фолікулостимулюючий гормон(ФСГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 250
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 250
17-α-оксипрогестерон (17-OHP) (СІНЕВО) Статеві гормони 250
Лактат Вуглеводи 250
З'єднуючий пептид (С-пептид) (СІНЕВО) Вуглеводи 260
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ) Щитоподібна залоза 260
Паратиреоїдний гормон інтактний Паращитоподібна залоза 260
Лютеїнізуючий гормон(ЛГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 260
Пролактин (СІНЕВО) Статеві гормони 260
Асоційований з вагітністю білок-А плазми пренатальний (РАРР-А) (СІНЕВО) Дородовий скринінг 260
β-ХГЛ загальний (пренатальний) с 5 нед.+ 0 дн. до 18 нед.+ 6 дн.(СІНЕВО) Дородовий скринінг 260
β-ХГЛ вільний (пренатальний) с 8 нед.+ 0 дн. до 13 нед.+ 6 дн. (СІНЕВО) Дородовий скринінг 260
β-ХГЛ загальний до 4 нед., а також для мужчин!!! Гормони 260
Глюкозо-толерантний тест (3-разовий) Вуглеводи 270
Антитіла до пероксидази (AT до ПO) (СІНЕВО) Щитоподібна залоза 270
ТГ (тиреоглобулін) Щитоподібна залоза 270
ТТГ (тиреотропний гормон) Щитоподібна залоза 270
Онкомаркер яєчників (СА 125) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 270
Раково-ембріональний антиген (РЕА) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 270
Вірус простого герпесу 1/2, IgG (СІНЕВО) TORCH інфекції 270
Вірус простого герпесу 1/2, IgM (СІНЕВО) TORCH інфекції 270
Червоничка, IgG (СІНЕВО) TORCH інфекції 270
Червоничка, IgM(СІНЕВО) TORCH інфекції 270
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgG(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 270
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген ,EBNA) IgG(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 270
Вірус Епштейна-Барр(ранні антигени ,ЕA) IgG(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 270
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG (Сінево) TORCH інфекції 270
Церулоплазмін (СІНЕВО) Анемії 270
Фолієва кислота (СІНЕВО) Анемії 280
α-фетопротеїн (АФП) (пренатальний) с 14 нед.+ 0 дн. до 19 нед.+ 6 дн. (СІНЕВО) Дородовий скринінг 280
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕА-с) (СІНЕВО) Статеві гормони 280
Альфа фетопротеїн (АФП) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 280
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 280
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 280
Виявлення антигену р24 (СНІД) та/або антитіл до ВІЛ (вірус імунодифіциту людини) Інші інфекції 280
Helicobacter pylori ( білок CagA) антитіла сумарні (СІНЕВО) Інші інфекції 280
Toxoplasma gondii, антитіла IgG (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Toxoplasma gondii, антитіла IgM (СІНЕВО) TORCH інфекції 280
Цитомегаловірус, IgG Сінево TORCH інфекції 280
Цитомегаловірус, IgM Сінево TORCH інфекції 280
Уреоплазма (Ureaplasma species) (parvum+urealyticum ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 290
ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген, гематокрит) Коагулограма 300
ПАКЕТ «Ліпідограма» (загальний холестерин, (ЛПВЩ), ( ЛПНЩ), (ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) Ліпіди 300
ПАКЕТ «Ревмопроби 1» (СРБ (С-реактивний білок), РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина), серомукоїд) Ревмопроби 300
Ціанокобаламін (вітамін B12) Вітаміни 300
Феритин Анемії 300
Ціанокобаламін (вітамін B12) Анемії 300
Тестостерон вільний (СІНЕВО) Статеві гормони 300
Хламідії (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 300
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 300
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 300
Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 300
Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG(кров) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 300
СРБ (С-реактивний білок) високочутливий Кардіологічні маркери 300
Нейтралізуючі антитіла(сумарні) на коронавірус SARS-CoV-2(кількісно) (до і після вакцинування) Коронавірус 300
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM Сінево Урогенітальні інфекції 300
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 310
Уреоплазма (Ureaplasma species) (parvum+urealyticum ПЛР (сеча, кільк. визн.)(СІНЕВО Урогенітальні інфекції 310
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV), IgG (СІНЕВО) TORCH інфекції 320
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV) , IgM (СІНЕВО) TORCH інфекції 320
Helicobacter pylori, антитіла сумарні (СІНЕВО) Інші інфекції 320
ПАКЕТ «Швидкі тести» (діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) Швидкі тести 330
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №2» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 330
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №6» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 330
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №7» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 330
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №8» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 330
Кортизол (СІНЕВО) Статеві гормони 340
Гепатит B ядерний антитіла HBcorAg, IgM (СІНЕВО) Гепатити 340
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ ) Печінкові проби 350
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgM(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 350
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): (сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі) Ниркові проби 360
Пакет №170 (Індекс HOMA) (Глюкоза; Інсулін; Розрахунок індексу HOMA) Вуглеводи 360
Гепатит B поверхневий антиген (HBs Ag) Гепатити 360
Borrelia burgdorferi IgG(СІНЕВО)(укус кліща) Інші інфекції 360
Borrelia burgdorferi IgM(СІНЕВО)(укус кліща) Інші інфекції 360
Хламідії (Chlamydia trachomatis), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 360
Хламідії(Chlamydia trachomatis) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 360
Хламідії (Chlamydia trachomatis) ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 360
Цистатин С(СІНЕВО) Кардіологічні маркери 360
Гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab) (кількісно) Гепатити 370
Гепатит C антитіла (кількісно) Гепатити 370
Сифіліс антитіла сумарні (аnti-Treponema pallidum) (кількісно) Інші інфекції 370
ПЛР, ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 370
ПЛР, ВПЛ 6, 11 ( у/г зішкріб якісне визначення)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 370
Глікований гемоглобін (HbA1c) Вуглеводи 380
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 380
Вірус герпесу 1/2 типу (у/г зішкріб, якіс. визн.) ПЛР TORCH інфекції 380
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, якісне визн.)(СІНЕВО) TORCH інфекції 380
Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG Паразитарні інфекції 380
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан) : pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Гази крові 400
ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Електроліти 400
ПАКЕТ « Електроліти сечі » (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) Електроліти 400
ПАКЕТ «Ниркові проби крові-розширені» (загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) Ниркові проби 400
Вітамін Д 25-(ОН) Вітаміни 400
Вітамін Д 25 - (ОН) Паращитоподібна залоза 400
Гепатит B оболонковий антиген (HBе Ag) Гепатити 400
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 400
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 400
Вірус Епштейна-Барр ПЛР (кров, кільк. визн.)(СІНЕВО) Вірус Епштейна Барра 400
Андростендіон(СІНЕВО) Дородовий скринінг 400
Дигідротестостерон (СІНЕВО) Статеві гормони 410
Альдостерон (СІНЕВО) Статеві гормони 410
HBeAg, антитіла сумарні (СІНЕВО) Гепатити 410
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 420
Атитіла до збудника хелікобактеріозу Helicobacter pylori IgG Інші інфекції 420
Helicobacter pylori, антитіла сумарні (якісне визначення) ВСІ ПОСЛУГИ 420
ПАКЕТ «Ревмопроби 2» (СРБ (С-реактивний білок), кількісно РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина), серомукоїд) Ревмопроби 430
Антитіла до тиреопероксидази (АТ до ТПО) Щитоподібна залоза 430
Антитіла сумарні(S+N) IgG на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Коронавірус 430
Антитіла сумарні (S+N)IgM на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) Коронавірус 430
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) (Сінево) Онкологічні маркери 430
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 Біохімія 440
Еритропоетин(СІНЕВО) Анемії 440
Кальцитонін Щитоподібна залоза 440
ПАКЕТ«ЧОЛОВІЧА ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ 2»(ПСА вільний, ПСА загальний) Онкологічні маркери 440
Бакпосів сечі + антибіотикограма - (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) + антибіотикограма(СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів сперми + антибіотикограма - (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів секрету простати + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) +антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів з зіву + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів із зубо-ясенного каналу (за виключенням анаеробів) + антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів із закритих порожнин+антибіотикограма (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (урогeнітальний) + антибіотикограма(у разі виявлення Streptococcus pyogenes) (СІНЕВО) Бактеріологія 440
Індекс вільного ПСА Онкологічні маркери 440
Пакет №193 (Cпіввідношення ЛГ/ФСГ) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) (СІНЕВО) Статеві гормони 450
Тропонін-І (кількісно) Кардіологічні маркери 450
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV) , IgA (СІНЕВО) TORCH інфекції 450
Антитіла до тиреотропного гормону (АТ до ТТГ ) Щитоподібна залоза 460
Антиген плоско клітинної карциноми (SCC) (СІНЕВО) Онкологічні маркери 460
Бакпосів калу на дисбактеріоз (СІНЕВО) Бактеріологія 460
Онкомаркер ШКТ (СА 242) (Сінево) Онкологічні маркери 460
Д-димер (кількісно) Коагулограма 470
Д-димер (кількісно) Кардіологічні маркери 470
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (кров, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 470
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (у/г зіскоб, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 470
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (сеча, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) TORCH інфекції 470
ПАКЕТ №15«Індекс вільного тестостерону» (Тестостерон, СЗГ, ІВТ) (СІНЕВО) Статеві гормони 480
Гомоцистеїн (СІНЕВО) Кардіологічні маркери 480
Helicobacter pylori антиген у калі (якісне визначення) (СІНЕВО) Інші інфекції 480
Пакет «Скринінг 1 триместру» (10 т.в.± 0 дн.-13 т.в.±6 дн.)(РАРР-А, β -ХГЛ вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA (СІНЕВО) Дородовий скринінг 490
ПАКЕТ «Коагулограма  розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, В - етанолова проба, нафтолова проба) Коагулограма 500
Антирезусні алоімунні антитіла (непряма проба Кумбса) (СІНЕВО) Загальний аналіз крові 500
Дослідження пунктату (фізичні властивості, білок, р-я Рівальта, мікроскопія мазка пофарбованого за Цілем-Нільсоном, мікроскопія мазка пофарбованого за Романовським) Цитологія 500
Аналіз ліквору(хлориди,глюкоза,білок,фізичні властивості,рН,питома густина,цитоз) Цитологія 500
Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT) (СІНЕВО) Ревмопроби 510
ПАП-тест на основі рідинної цитології -(СІНЕВО) Цитологія 520
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG Сінево Ревмопроби 530
Пакет « Скринінг 2триместру» (14 т.в.±0 дн. - 21 т.в.±6 дн.)(АФП, β -ХГЛ, естріол вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA (СІНЕВО) Дородовий скринінг 530
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 540
ПАП-тест на основі рідинної цитології (технологія (HURO PATHS) Цитологія 550
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) (СІНЕВО) Статеві гормони 560
ПАКЕТ «Гепатит В -1» (Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab)) Гепатити 590
Лептин (СІНЕВО) Вуглеводи 590
ПАКЕТ « Електроліти сечі-розширені » (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний) Електроліти 600
Натрійуретичний пептид N- термінальний промозговий ( NT-proBNP ) (кількісно) Кардіологічні маркери 600
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ (ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина), Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 640
ПЛР Гепатит C (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 660
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №5» (ПАКЕТ «Коагулограма» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 660
ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) Електроліти 700
Пакет «ТИРЕОЇДНИЙ-2» (Т3, Т4, ТТГ)) Щитоподібна залоза 700
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG Сінево Ревмопроби 710
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 720
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS))+ Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) Цитологія 730
ПЛР Цитомегаловірус (CMV)(у/г зіскоб, кільк. визн.) (СІНЕВО) TORCH інфекції 740
ПАКЕТ 7.3 «Діагностика раку яєчника» (СА 125), НЕ4, індекс РОМА% (СІНЕВО) Онкологічні маркери 760
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5»,Виявлення антигену р24та/або антитіл до ВІЛ Мікроскопія урогенітального мазка) Пакети 770
Пакет №190 (ПЛР. Генетика. Фолатний цикл) (ПЛР. Фолатний цикл. MTR (MTR: 2756); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 1298 ; ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 677; ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (MTRR: 66)) (СІНЕВО) Генетика 770
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) (СІНЕВО) Вуглеводи 810
Профіль гангліозидний, антитіла IgG (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, БлотАналіз) (СІНЕВО) Аутоімунологічні 820
(16 генотипів ПЛР.ВПЛ ) (СІНЕВО) (ПЛР. ВПЛ ВКР 16 ,18 ,31 ,33 ,35 ,39 ,45 ,51,52,56,58,59,66,68(генотипування, кількісне визначення)ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) Урогенітальні інфекції 820
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) (Сінево) Онкологічні маркери 830
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ –ХІРУРГІЧНИЙ (ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, етанолова проба, ß-нафтолова проба) ПАКЕТ «Група крові та резус приналежніст» Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 850
Пакет № 133. "Гіперандрогенні порушення" ((Дегідроепіандростерон-сульфат(ДГЕА-с, DHEA-s) ; Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний; 17-α-оксипрогестерон (17-OHP); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) (С Статеві гормони 880
Пакет ТИРЕОЇДНИЙ-1 (А/Т до ТПО, Т4, ТТГ) Щитоподібна залоза 900
Пакет №129 (Цервікальний скринінг) (ПАП-тест на основі рідинної цитології; ПЛР. ВПЛ ВКР 14 генотипів (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 кількісне визначення СS)) (СІНЕВО) Цитологія 930
Прокальцитонін Бактеріальна інфекція 940
HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення) -(СІНЕВО) Аутоімунологічні 940
ПМФ. Трансуретральна резекція простати (СІНЕВО Гістологія 940
Пакет №169 (PRISCA I триместру та ризик еклампсії) (PAPP-A (пренатальний розрахунок); β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA); Плацентарний фактор росту (PLGF)) (СІНЕВО) Дородовий скринінг 980
Антиген на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) (якісне визначення Метод ІФЛА) Коронавірус 1000
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО) Щитоподібна залоза 1000
Пакет № 4.16. "Контроль анемії" (Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферин;Феритин; Фолієва кислота (сироватка)) (СІНЕВО) Анемії 1040
Пакет№ 364. "Целіакія" (3 показники) (СІНЕВО) Аутоімунологічні 1040
Рецептори ацетилхоліну, антитіла IgG-(СІНЕВО) Аутоімунологічні 1040
ПАКЕТ «Інфекції 1» (Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag ), гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні) Гепатити 1050
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, кількісне визначення, Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 1060
Пакет №20 (Безумовно-патогенний: у/г зішкріб, якісне визначення) (ПЛР. Chlamydia trachomatis ; ПЛР. Mycoplasma genitalium ; ПЛР. Trichomonas vaginalis , ПЛР. Neisseria gonorrhoeae )-(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 1100
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ ПЕЧІНКИ (ПАКЕТ «Печінкові проби» , L-амілаза, ГГТ, ЛФ, Глюкоза, ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 1100
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ (ПАКЕТ «Коагулограма» , ПАКЕТ «Ліпідограма» ,Глюкоза, Глікозильований гемоглобін,Магній ,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+», ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 1100
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ КІСТОК (ПАКЕТ «Ревмопроби 1» , Кальцій загальний ,Кальцій іонізований, Фосфор , Сечова кислота , Загальний білок, ЛФ, ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 1100
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №4» (ПАКЕТИ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» «Загальний аналіз крові-5»,Тест на толерантність до глюкози (3-р),АСТ,АЛТ,Креатинін,Сечовина,Заг.білок,Заг.білірубін,Швидкий тест на сифіліс) (якісно)) Пакети 1100
Аквапорин-4, антитіла IgG-(СІНЕВО) Аутоімунологічні 1120
ПАКЕТ(у/г зішкріб, якісне визначення) ПЛР(Цитомегаловірус ,вірус герпесу 1 / 2 типів), Chlamydia trachomatis ,Ureaplasma speсies (parvum + urealyticum) -(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 1130
Панкреатична еластаза (сироватка) (СІНЕВО) Печінкові проби 1160
Пакет«Гепатит В» (Гепатит B оболонковий антиген (HBе Ag), гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab), гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab)) Гепатити 1180
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ ПРОСТИЙ (Загальний білок ,калій, натрій , хлор, кальцій іонізований ,креатинін, сечовина ,Аст , Алт ,загальний білірубін, прямий біліруб, загальний холестерин, глюкоза , L-амілаза) Пакети 1300
ПАКЕТ« Чоловіча онкологічна панель» (ПСА загальний, АФП, РЕА, СА 19-9, СА72-4) (СІНЕВО Онкологічні маркери 1310
Маркери проліферації р16 та Кі-67(СІНЕВО) Цитологія 1340
Пакет №150 (ПЛР Діагностика урогенітальних інфекцій по сечі,якісне визначення) (ПЛР Mycoplasma genitalium; ПЛР Chlamydia trachomatis, ПЛР Neisseria gonorrhoeae; ПЛР Trichomonas vaginalis ,ПЛР Ureaplasma species )(СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 1340
Пакет «Інфекції» (Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab), гепатит C антитіла, сифіліс антитіла сумарні) Гепатити 1400
Пакет №136 (Тромбофілія) (Гомоцистеїн; Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Антифосфоліпідний синдром 1400
ПАКЕТ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ НИРОК (ПАКЕТ «Ниркові проби- розширені» ,ПАКЕТ «Печінкові проби» ,Залізо ,ПАКЕТ «Електроліти крові» , ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5»)) Пакети 1430
Пакет «Інфекційні гепатити» (Гепатит C антитіла,гепатит B оболонковий антиген (HBе Ag), гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab), гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab)) Гепатити 1510
ПЛР Гепатит C ПЛР (кров, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) Гепатити 1540
Пакет №306 (Катехоламіни: адреналін, норадреналін, дофамін (плазма))(СІНЕВО) Статеві гормони 1550
ПАКЕТ«ТИРЕОЇДНИЙ -3» (Т3, Т4, ТТГ, А/Т до ТПО,А/Т до ТТГ) Щитоподібна залоза 1600
Пакет №43 (Антифосфоліпідний синдром 1) (Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) (СІНЕВО) Антифосфоліпідний синдром 1670
ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНИЙ (ПАКЕТ «Коагулограма» ПАКЕТ «Ниркові проби- розширені»ПАКЕТ «Печінкові проби»ПАКЕТ «Ліпідограма» , Глюкоза, ПАКЕТ «Електроліти», Магній ,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5»)) Пакети 1870
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №1(ПАКЕТИ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,«Загальний аналіз крові-5», «Група крові та резус приналежніст», Глюкоза ,Бакпосів сечі + А/Б ,ШвидкИЙ тест на сифілісу) (якісно), Пакет «Скринінг 1 триместру» ) Пакети 1870
ПАКЕТ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ (ПАКЕТИ: «Коагулограма розширена» , «Група крові та резус приналежніст» ,«Ниркові проби» ,Загальний білірубін,Глюкоза, Загальний білок,«Інфекції 1» , «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,«Загальний аналіз крові-5») Пакети 2090
Пакет №151 (Цервікальний скринінг з р16 та Кі-67) (ПАП-тест на основі рідинної цитології;Маркери проліферації р16 та Кі-67;ПЛР. ВПЛ ВКР (кількісне визначення CS)) ( СІНЕВО) Цитологія 2100
ПАКЕТ «ТИРЕОЇДНИЙ-4» (Т3, Т3 вільний, Т4, Т4вільний, ТТГ, А/Т до ТПО, А/Т до ТТГ) Щитоподібна залоза 2100
Пакет № 191.3 "ПЛР. Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування" ((ПЛР. Тромбофілія. Ген F2-протромбін; ПЛР. Тромбофілія. Ген F5; ПЛР. Тромбофілія. Ген IT GB3-β-інтегрин ; ПЛР. Тромбофілія. Ген Серпін 1 (PAI-1)) (СІНЕВО) Генетика 2200
Пакет№ 4.4.4. "Антитіла до гельмінтів" ((Giardia (лямблії), антитіла сумарні;Ascaris lumbricoides(аскариди), антитіла IgG;Toxocara canis(токсокари), антитіла IgG;Echinococcus granulosus(ехінокок), антитіла IgG;Trichinella spiralis(тртхінелла), антитіла I Паразитарні інфекції 2200
Пакет №38 ( ПЛР, у/г зішкріб якісне визначення)) ( Chlamydia trachomatis ; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis ; Ureaplasma species ; Gardnerella vaginalis ; Trichomonas vaginalis ;Neisseria gonorrhoeae ; Бакпосів (у/г) + АГ)- (СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 2240
Пакет №191Пакет №191 (ПЛР. Генетика. Тромбофілія) ( Ген F2-протромбін ;Ген F5 ; Ген F7 ; Ген F13A1 ;. Ген FGB-Фібриноген; Ген GP1BA; Ген ITGB3-β-інтегрин ,Ген Серпін1 (PAI-1))-(СІНЕВО) Генетика 2300
ПАКЕТ БІОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ (ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» , ПАКЕТ «Ниркові проби- розширені», ПАКЕТ «Печінкові проби»ПАКЕТ «Ліпідограма»,ПАКЕТ «Ревмопроби 1» ,L-амілаза,ЛФ,ГГТ, Глюкоза) Пакети 2310
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ (ПАКЕТИ: «Група крові та резус приналежніст »,«Коагулограма» ,«Ниркові проби» , «Печінкові проби»,Загальний білок,Глюкоза «Інфекції 1» ,«Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,«Загальний аналіз крові-5») Пакети 2420
Квантіфероновий тест (туберкульоз) (СІНЕВО) Інші інфекції 2600
ПАКЕТ ЗДОРОВ’Я (ПАКЕТИ«Електроліти крові-розширені», «Ниркові проби- розширені», «Печінкові проби»,«Ліпідограма»,Глюкоза ,L-амілаза,ЛФ,ГГТ , «Ревмопроби 1» ,«Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,«Загальний аналіз крові-5») Пакети 2640
ПАКЕТ НЕВРОЛОГІЧНИЙ (ПАКЕТ «Коагулограма розширена» , ПАКЕТ «Печінкові проби», ПАКЕТ «Ліпідограма» ,ПАКЕТ «Ревмопроби 1» , ПАКЕТ «Інфекції 1»,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» , ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») Пакети 2700
ФіброТест (а-2-макроглобулін ,Гаптоглобін , Аполіпопротеїн АП-1,Білірубін загальний ,у-глутаматтрансфераза , Аланінамінотрансфераза , (неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки)) (СІНЕВО) Печінкові проби 2770
Пакет №38.1 (ПЛР, у/г зішкріб,якісне) Chlamydia trach., Mycoplasma genita., Mycoplasma ho. ; Ureaplasma spec. ,Gardnerella vag. ,Trichomonas vag., Neisseria gonor. ,Бакпосів + АГ;ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне );ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне )) СІНЕВО) Урогенітальні інфекції 2870
Каріотипування (кров, GTG-метод) - (СІНЕВО) Каріотипування 3000
ПАКЕТ ЗДОРОВА РОДИНА (ПАКЕТИ:«Електроліти крові-розширені»,«Ниркові проби- розширені»,«Печінкові проби»,«Ліпідограма»,Глюкоза ,L-амілаза,ЛФ,ГГТ , «Ревмопроби 1» ,«Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,«Загальний аналіз крові-5», «Інфекції 1»)) Пакети 3500
ПАКЕТ КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ (ПАКЕТИ: «Коагулограма» ,«Ниркові проби» , «Печінкові проби» , «Ліпідограма»,Глюкоза, Калій, Магній, Натрій, Загальний білок ,«Інфекції»,«Загальний аналіз сечі на експрес-аналізаторі», «Загальний аналіз крові-5»)) Пакети 3740
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., гістологія, GTG- та FISH-методи) (СІНЕВО) Каріотипування 7400

Записуйтесь на прийом в нашу клініку самостійно!